תקנות אבטחת המידע בישראל

- התקנות החלות על חברות בישראל במקביל ל-GDPR

Wikipedia
GDPR Original

הנוסח המקורי של הרגולציה האירופאית

מומלץ לקריאה ולעיון גם עבור מי שאינו משפטן- 

הרשות להגנת הפרטיות בישראל

- הרשות האחראית על שמירת הפרטיות של כל אזרח במדינת ישראל

 GDPR באירופה ובישראל

​​ישום עקרונות האיחוד האירופי בנושא פרטיות - GDPR

General Data Protection Regulation


בסוף חודש מאי 2018 נכנסה לתוקף רגולציה אירופאית קפדנית ביחס לשמירה, עיבוד והגנה על מידע אישי ורגיש של אנשים פרטיים:

GDPR = General Data Protection Regulation


כללי הרגולציה חלים על כל חברה האוספת מידע לגבי אנשים המצויים באחת מ-28 המדינות השייכות לאיחוד האירופאי, גם אם החברה עצמה ממוקמת מחוץ לטריטוריית האיחוד. 

הלכה למעשה, רב הגופים המסחריים ברחבי העולם ידרשו לעמוד בהוראות ה-GDPR, ויהיו נתונים לסנקציות מצד האיחוד האירופאי אם יפרו את הכללים. 

על מנת ליישם את כללי ה-GDPR יש לבחון את סוג המידע הנאסף, העיבוד שנעשה במידע, והשמירה עליו. 

באתר זה תמצאו הכוונה ראשונית בנוגע לזכויות המוקנות מכוח ה-GDPR וכן מידע לגבי חוק הפרטיות בישראל. 

הרשות להגנת הפרטיות

ויקיפדיה :? GDPRמהו מנגנון ה

ברור, פשוט, מעודכן -  

מקורות מידע

תקנות אבטחת מידע

    ליצירת קשר: עו"ד כנרת רצון פיקובסקי, מנחם בגין 7, רמת גן, טל. 03-613-1118 054-5717261 


Kinneret Razon Picovsky, Adv. +972-3-6131118;  +972-54-5717261