ויקיפדיה :? GDPRמהו מנגנון ה

ברור, פשוט, מעודכן -  

מקורות מידע

תקנות אבטחת המידע בישראל

- התקנות החלות על חברות בישראל במקביל ל-GDPR

Wikipedia
תקנות אבטחת מידע
GDPR Original

הנוסח המקורי של הרגולציה האירופאית

מומלץ לקריאה ולעיון גם עבור מי שאינו משפטן- 

​ליצירת קשר:
עו"ד כנרת רצון פיקובסקי

טל. נייד 054-5717261

kinneret@krp.co.il

​ישום עקרונות האיחוד האירופי בנושא פרטיות - GDPR

General Data Protection Regulation


בסוף חודש מאי 2018 צפויה להיכנס לתוקף רגולציה קפדנית ביחס לשמירת מידע אישי ורגיש אודות אזרחי אירופה. 

כללי הרגולציה חלים על כל גורם האוסף מידע על אזרחי אירופה, גם אם אותו גורם ממוקם מחוץ ליבשת. 

הלכה למעשה, רוב הגופים המסחריים ברחבי העולם יהיו חייבים לעמוד בסטנדרט חדש זה, ולהקפיד על זכותו של כל אדם לשמירה על פרטיות.


הרשות להגנת הפרטיות

הרשות להגנת הפרטיות בישראל

- הרשות האחראית על שמירת הפרטיות של כל אזרח במדינת ישראל